Kvalita nemusí být vždy drahá

Bezpečnost lodí Swift ®

Lodě Swift ® jsou konstruovány tak, aby při nejvyšší konstrukční kvalitě splňovaly i vysoké standardy bezpečnosti. Krytá záď i příď jsou opatřeny bezpečnostními uzávěry. Krytý je i prostor pod kolejničkami, čímž je dosaženo lepších plovacích vlastností v případě převrhnutí či naplnění lodě vodou. Otázka bezpečnosti ovlivnila i základní barvu našich lodí, neboť bílá barva je lépe rozeznatelná a to i v případě převrácení. Stabilita lodí je pravidelně testována a z tohoto důvodu byla postavena přímo ve výrobním závodě 20m testovací nádrž. Všechny lodě již dnes splňují požadavky a doporučení světové veslařské federace FISA, které schválil kongres FISA v únoru 2013.

 

Vyhledávání

Kontakt

JVL PROSPORT s.r.o. Dobříč 9
252 25 Jinočany
Česká republika
tel. : +420 774 295 692